Zonnemaire  17 juni 2014

 

Onderwerp:  hulpgoederen Roemenië

 

Beste mensen, sponsors en vrijwilligers van de Stichting de Romania Vrijwilligers (SdRV)

Jaren lang heeft u de bevolking van Roemenië geholpen met hulpgoederen voor onze projecten. Wij zijn met de afnemers dankbaar en blij dat deze hulp door uw bijdrage gerealiseerd kon worden.

Door de economische veranderingen die we de laatste jaren zien, verschuift de behoefte in onze projecten van kleding en andere primaire levensbehoeften naar medische zorg en ondersteuning op het gebied van landbouw. Op basis van onze projecten en hun actuele verzoeken hebben we daarom een lijst met gevraagde producten/categorieën opgesteld en op onze website http://www.sdrv.nl/ aangegeven. Wij willen deze actueel bijhouden.

Verder is het transport een belangrijk onderdeel voor de levering van de hulpgoederen; zowel m.b.t. de kosten als de beschikbaarheid (overigens maken de genoemde basisbehoeften een belangrijk onderdeel uit voor dit transport). Tot op heden zijn we door vrijwilligers en sponsoren voor dit transport fijn geholpen, maar die continuïteit hiervan staat onder druk.

Als gevolg van bovengenoemde heeft het bestuur van de Stichting de Romania Vrijwilligers besloten om de inzameling van kleding te beëindigen. Er ligt nog een aanzienlijke hoeveelheid kleding in ons depot om in 2015 te worden uitgeleverd. We willen ons in vervolg dus vooral richten op de op de website genoemde zaken die direct aan onze projecten ten goede komen. Wilt u hier a.u.b. graag kennis van nemen, zodat we hen gericht kunnen helpen.

Wij danken u nogmaals voor uw bijdrage tot op heden en hopen dat u in staat blijft ook bij te dragen aan deze gerichte behoeftevoorziening.

 

Met hartelijke groet, namens bestuur SdRV

Anton Van de Velde  

Tonnie Brouwer

Henk Walhout

 

 

PERSBERICHT

Onderwerp: CPOE organiseert mensenhandel conferentie om in gesprek te gaan over het voorkomen van mensenhandel uit Oost-Europa. Staatssecretaris Blokhuis en Tweede Kamerlid Anne Kuik zullen op de conferentie hun visie delen op de preventie van Oost-Europese mensenhandel.

Stop mensenhandel voor het begint

Utrecht, 1 april 2019

Het CPOE organiseert de mensenhandel conferentie om de samenwerking tussen organisaties actief in Oost-Europa te versterken. Het CPOE wil samen met deze organisaties komen tot een versterkte aanpak van mensenhandel, hierin zal ook de verbinding met de politiek gezocht worden. Zo zullen staatssecretaris Blokhuis en Tweede Kamerlid Anne Kuik tijdens de conferentie het gesprek aangaan met de hulporganisaties. Er zal gekeken worden hoe deze organisaties, middels hun werk in Oost-Europa, effectief kunnen bijdragen aan de bestrijding van mensenhandel als onderdeel van een bredere aanpak.

De conferentie wordt georganiseerd door het CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) en haar werkgroep mensenhandel die gericht is op het versterken van samenwerking tussen Nederlandse en Oost-Europese organisaties in het bestrijden van mensenhandel vanuit Oost-Europa. Het CPOE bemerkt dat er te weinig wordt gedaan aan de grondoorzaken van mensenhandel waardoor structurele verbeteringen uitblijven. Er is te weinig aandacht voor de vraag wat mensen kwetsbaar maakt voor deze miljoenenindustrie, zo stelt het CPOE. Op basis van het thema ‘stop mensenhandel voordat het begint’ wil het CPOE daarom de krachten bundelen door de onderlinge samenwerking te versterken, met name op het gebied van preventie en bewustwording. Tijdens de conferentie zal er aandacht zijn voor de verschillende aspecten van mensenhandel. Wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen en wie zijn er betrokken bij mensenhandel? Ook zal er gesproken worden over de kabinetsinzet met betrekking tot mensenhandel, met name in relatie tot de preventie van mensenhandel vanuit Oost-Europa. Daarnaast zullen mensen uit het veld hun ervaringen delen, zo zal Anita Delhaas, directeur van International Justice Mission, vertellen welke problemen zij ziet in Roemenië met betrekking tot mensenhandel. De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties en particulieren die zich inzetten voor Oost-Europese landen. De middag zal in het teken staan van het delen van kennis en ervaringen, tevens zal een gesprek met bovengenoemde politici plaatsvinden met als doel de versterking van lokale capaciteit in de aanpak en preventie van mensenhandel in Oost-Europa.

CPOE

Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) is een platform met meer dan 30 leden, richt zich op organisaties die diaconale hulp geven of ontwikkelingswerk doen in Centraal- en Oost-Europa. Het CPOE, onderdeel van Prisma, verbindt deze groepen met het oog op samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring om zo tot meer impact te komen en versnippering van hulp tegen te gaan. De werkgroep mensenhandel bestaat uit het Leger des Heils, IJM, Bright Fame en Dorcas.

Informatie voor de pers:

Voor contact met het CPOE over deze bijeenkomst: Arendje Menkveld, coördinator CPOE, via 030-2219680, 06-37464116 of coordinator@cpoe.nl.  

 Kijk voor meer informatie over het CPOE op www.cpoe.nl.

 

 

 

 

 

                                                               

                                                      Wilt u onze stichting steunen: 

Stichting de Romania Vrijwilligers
Willem Alexanderweg 3
4316 BG Zonnemaire
The Netherlands
info@sdrv.nl
Tel: 0111-407944
NL13RABO0320557952