Bodogaia is een klein dorpje met ongeveer 700 inwoners en overwegend Hongaars.

In het voorjaar van 2000 hebben we voor de eerste keer een bezoek gebracht aan Ds. Kanyadi, en daar verteld over de mogelijkheden wat we voor de twee kerkelijke verbonden dorpjes ( Secuieni ) kunnen betekenen.

 
    
 

Op 17 oktober van het zelfde jaar hebben we voedselpakketen samengesteld met meel van de maalderij uit Dealu

 
    
 

Voor het Landbouwproject hebben we in 2005 en 2010 machines gebracht.

    

    

Meer informatie over het Aardappels project kunt u lezen in Projecten/Porumbenii-Mare en voor het Mais project in Projecten/Chendu

Nieuwe Oogst


Kleding verkoop

               

    

Waarom de kleding verkopen, dat is steeds een vraag van vele mensen. Het antwoordt hierop is het volgende, bij het uitdelen heeft de èèn soms twee stukjes kleding en de andere maar èèn hierdoor ontstonden soms heftige discussie/ ruzie`s. Maar dat is niet de bedoeling van dit werk, en vandaar is er besloten voor verkoop à 1 cent per stuk. Ieder bepaald zelf wat hij of zij wil kopen. Conclusie:  a) een gevoel van eigenwaarde. b) zelf betaald. c) niet afhankelijk van wat je krijgt. En de opbrengst wordt gebruikt voor diaconaal werk in het dorp.             

 

Stichting de Romania Vrijwilligers
Willem Alexanderweg 3
4316 BG Zonnemaire
The Netherlands
info@sdrv.nl
Tel: 0111-407944
NL13RABO0320557952